Тема 4. Автоматизація інформаційних процесів

Лабораторные работы
Лабораторна робота 14/15 Створення та форматування таблиць в MS Excel
Лабораторна робота 16 Графічне представлення даних

Завдання для самостійної роботи
Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ 24 Основні елементи електронних таблиць

Завдання для самостійного виконання:

Контроль виконання завдань:
Тест №10 (MS Excel 1)