Тема 3. Електронні документи та електронний документообіг

Лабораторные работы
Лабораторна робота 6: Створення і редагування документів з використанням хмарних технологій Інтернет
Лабораторна робота 7: Форматування електронних документів
Лабораторна робота 8: Створення структури електронних документів
Лабораторна робота 9: Використання стилів і створення змісту в документі
Лабораторна робота 10: Використання розділів
Лабораторна робота 11: Створення та форматування таблиць у текстовому редакторі
Лабораторна робота 12: Створення списку використаних джерел

Завдання для самостійної роботи
Матеріали для самостійного вивчення:

ЛМ 16  Електронний документообіг

ЛМ 17 Створення документів в Microsoft Word

ЛМ 18 Форматування електронних документів

ЛМ 19 Використання розділів в Microsoft Word

ЛМ 20 Засоби форматування в Microsoft Word

ЛМ 21 Створення таблиць в Microsoft Word

ЛМ 23 Використання стилів в Microsoft Word

Завдання для самостійного виконання:

 


Додаткові матеріали:
  1. Положення про бакалаврські роботи
  2. Зразок титульного аркуша
  3. Оформлення списку використаних джерел (ДСТУ 8302-2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.)

Контроль виконання завдань
ТЕСТ №3 (Microsoft Word)